@KJ97SanAntonio Now the cowboy can ride away! #TheKing #AllHailTheKing #ACMs