misschien kan Paleis eens een Nederlandskundige persmedewerker in dienst nemen?