อย่างน้อยมันก็จำเป็นต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน~
#OrphanBlack #CloneClub #cophine #Cosima #Delphine