ถ้าทำได้ก็อยากจะไล่ตัดเส้นลงสีมันให้หมดล่ะนะ~
#OrphanBlack #CloneClub #cophine #Cosima #Delphine