เห็นช็อตที่จิรายุเดินกางร่มให้ดาวิกา นึกถึงแทนวิ่งกางร่มให้พี่อรใน #Timelineจดหมายความทรงจำ เลย cr: polyplus_jud_hai