Civil society eyes biometric voter #registration #Zimbabwe http://bit.ly/1gE5MMk