เห็นเลขเสื้อเต๋า กะ ทวิตน้องคชา #‎รุ่น91 งานมโนจึงเกิด #‎เพื่อนโค้ก โปรดอภัยข้าน้อยด้วย #‎เนียนเรียกคึๆ cr. รูป@imafyne ^^