Het kan echt niet een CDA wethouder die niet in #Waddinxveen komt wonen Bron: Handelingen 2e kamer