วันเวลาเปลี่ยน เต๋าคชาไม่เปลี่ยน เป๊ะเหมือนเดิมยันสีเสื้อ ^
___^ #โดดแปะในตำนาน