@ddlovato Orlando, FL 8/2/2009 #GoodTimes #DemiLovato #MeetandGreet #TBT