เป็นบุญโคตรๆที่ได้รูปฝีมือคุณต่าย
ต้องขอบคุณไอ้คุณพี่ปอนด์ที่ลากลงไปถึงที่
*กราบงามๆ*