วาดให้ไอ้คุณพี่ปังปอนด์ 55++
ปกติจะใช้ดินสอ แต่รอบนี้อยากให้อยู่ทนๆหน่อยเลยใช้ปากกาดำแทน
มันมือดี 55++