One killed in Khartoum varsity #protests #Kenya http://bit.ly/1eukkhB