A pesar d la negativa d la policía, asi se instalaronla carpa en P. Indep. trab. d Htal. d Alberdi #Sitas