Themavakdag Tzum: 'Leerzame dag, ook voor mij als extensieve veehouder' 
#juistetools #veestapelmanagement #2015