I vote for #Zendaya #YouveGotSwag #TheBuzz @radiodisney :)