Από την Ελευθεροτυπία της 8ης Μαρτίου.Αντιλαλούν οι φυλακές. #TROIKA #GREECE #Eurozone #EURO #GRpol