Patience is a virtue... pero kapag ganito...#BadTripOverload #ShitHappens #WalaNamangGanyanan