ฟานี่มาแนว hip-hop ที่สนามบินเมื่อเช้า #snsd #소녀시대 #tiffany #ทิฟฟานี่ 
Let's go Japan