Alright boys. Tomorrow, you win it for these ladies. #GoUSA #teamUSA