Από την Ελευθεροτυπία της 15ης Φεβρουαρίου.Τα κοράκια. #Troika #Europe #Eurozone #GRpol #Memorandum #IMF #Koufogiorgos #cartoon