Chả bò Đà Nẵng là đặc sản ngon , chất lượng , nổi tiếng , http://www.dacsan.danang.vn/nem-tre-cha/cha-bo-da-nang