#Atheist #Atheism #ChristopherHitchens #Christianity #Antitheism #Hitchslap ~ So True! :