Per si no el coneixeu, Newmark és el teòric de la traducció que s'assembla a Carl Fredricksen, l'avi d'UP.