На бай Бандерас защо така са му резнали ръцете в джобовете?