ชั้นยืนยันว่ายอนจุงแฟนที่จีน ติ่งไมค์-ออม weibo รูปแน่นเมิ๊ก #fullhouse