Way to go, @sagekotsenburg! #USA! #TeamUSA #Sochi12014