#SaboreandoPlasencia #SaboreaPlasencia #Programa #ruta #Barrios 20-23feb #Plasencia #Extremadura #Viveextremadura