Tah kiyeu mun ka stadion! ulah poho ngamodal saeutik, lalakina beulikeun nginum awewena. kari calukan si bapa nu diluhur Lurd!