#Ukraine : #Ashton meets opposition leaders Oleh #Tyagnybok , Vitali #Klitschko & Arseniy #Yatsenyuk . #Kyiv