"ตอนเด็กๆผมก็หล่ออยู่นะ" เจมส์จิกล่าว 
รอดูคนหน้าตาดีได้ ทูไนท์โชว์ ช่วงหน้านะคิ 
#jamesjigallery #tonightshow