Vandaag de buurtcontracten in stratum en gestel getekend! Wat een energie h(g)eeft 040! #gaaf