sayang! hindi halata sa photo na sobrang dungis ko! >< hahaha! oh well! #FirstDay #OJT #pastry #AndrewCafe