sayang! hindi halata sa photo na sobrang dungis ko! >< hahaha! #FirstDay #OJT #pastry #AndrewCafe