Having fun with @WXYZDetroit and @jpmontoya  @NAIASDetroit Family Day! #DetroitGP