#LagoadosSalgados, met haar #slenken, #lagunes, #moerassen, #duinen & landbouwpercelen= afwisselend #wandelgebied.