ข้อความที่ผู้ชุมนุมเขียนระบายความในใจไว้ ที่ป้ายหน้าสตช. #shutdownbkk http://twitpic.com/dt09yk http://twitpic.com/dt09yu