ข้อความที่ผู้ชุมนุมเขียนระบายความในใจไว้ ที่ป้ายหน้าสตช. #shutdownbkk