Czy to nasz kolega Jarek prowadzi swoje owieczki do owczarni :)? @JDomanski