#FreshArr... err #FreshConditions http://fb.me/3qZ0oDOoq @UKenyatta @KTNKenya @CapitalFM_kenya @UN @NTVKenya