อยากได้ Mac Pro แต่ไม่มีเงินหรอ ? เราช่วยได้ DIY แบบนี้เลยสิ http://arstechnica.com/apple/2014/01/intrepid-modder-builds-hackintosh-mac-pro-replica-inside-a-real-trashcan/