Ngayon lang ba kayo nakakakita ng may nag-sselfie sa barber shop. LOL. :)