thx @divemag_indo #savesharks #cap-nya sudah sampe tadi siang :D *dapet senjata tambahan jg :D