จริงๆ อ่านบล้อกนี้ของ @khajochi  http://www.khajochi.com/2013/12/history-of-butter-cookies-in-tins-from-denmark.html?m=1 แล้วพบว่าคุกกี้เคลด์เซนต์ก็มีนะ