@CodySimpson #2013tourmemories 8 November in Argentina, cordoba! on #BelieveTour! your presentation was awesome!