คัดค้านการใช้ความุรนแรง - รณรงค์แบบมาเลเซีย (via Pusat Aduan Haiwan 1 Malaysia - PAH1M http://on.fb.me/1jU4tR8)