Hindi ko alam kung bakit ang dami naming handa eh apat lang naman kami HAHA mewi kwishmas ulit po ♥