Smile Isaiah Thomas, Smile. #ForeverPurple #KingsAllDay