Swimming na hindi namin pinagplanuhan, pero masaya #HighSchoolMemories :">