Merry Christmas to our friends "Noidi" @schwarzenegger #boston #seattle #houston #dfw #wayne via africasiaeuro